PHÂN BIỆT KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, TRI THỨC, TRÍ THỨC VỚI TRÍ TUỆ

Đăng bởi Admin vào lúc 28-02-2021

TRI THỨC, KIẾN THỨC, TRÍ THỨC KHÁC TRÍ TUỆ

-------------------

Để cuộc sống được tốt đẹp, hạnh phúc thì có một thứ mà chứng ta cần phân biệt rõ, để tránh bị NHẦM và áp đặt những thứ đó lên cuộc sống, khiến cuộc sống quanh mình BẤT ỔN.

- Bạn chỉ biết cái gì bạn biết, và mình chỉ viết những cái gì mình biết.

- Đó là nhầm giữa tri thức,kiến thức, trí thức với Vốn sống.

Người có trí tuệ sẽ nhận biết ngay điều này.


Trí thức: là giới những người học rộng, học sâu, hiểu biết rộng, hiểu biết sâu về một chuyên môn, về một lĩnh vực hay một số lĩnh vực  nào đó. 

Kiến thức: thì có 2 phần, kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên ngành.

Kiến thức phổ thông, là chúng ta học, biết những điều cơ bản về khoa học, địa lý.... Những gì chúng ta học trong quá trình ngồi ghế nhà trường.

Kiến thức chuyên ngành, sâu về một chuyên ngành, chuyên môn nào đó,  để phục vụ trực tiếp cho công việc.

Kinh nghiệm: là những gì ông bà ta đút kết lại trong cuộc sống. Nhưng theo thời gian , mọi thứ dần đang thay đổi, nên sẽ có những cái không còn phù hợp, thậm chí là lỗi. Kinh nghiệm đó chỉ đúng với hoàn cảnh, con người và thời gian lúc đó.

Tri thức: là chúng ta đi cóp nhặt trong cuộc sống, thường thì xấu cũng cóp, tốt cũng cóp, bởi ta thiếu đi cái quy chiếu chuẩn để cóp.

Bởi cuộc sống là cân bằng . Nên khi ta cóp về tài chính, khi ta phát triển thêm về năng lực tài chính, nhưng cuộc sống ta lại bất ổn những mặt khác, bởi tài chính cũng chỉ là một phần nhỏ trong bánh xe cuộc sống.


Nếu không có trí tuệ, chúng ta rất dễ bị NHẦM và cái TÔI rất cao. 


Người có trí tuệ là người vận dụng, ứng dụng được những kiến thức, tri thức, kinh nghiệm vào trong cuộc sống, nó tạo ra kết quả. Họ hiểu được, quy chiếu được, ứng dụng được để tạo nên cuộc sống hạnh phúc, thành công.


Chia sẻ với bạn bè

Bình luận: