Con người Phù Hợp là Tài Sản

Đăng bởi Admin vào lúc 19-05-2020

Khi mở cửa hàng ăn, thường vấn đề nói chuyện cùng nhân viên diễn ra ít thường xuyên hơn, bởi một phần tuổi thọ làm việc của nhân viên thấp, các bạn đến rồi đi như một lẽ thường, chưa bạn nào xem đó là một ngành để phát triển.

 Chỉ những bạn làm việc trên 1 năm, là mới có dịp để trò chuyện cùng các bạn về cuộc sống, thu nhập, tương lai phía trước. Khi làm việc được 1 năm, họ cũng bắt đầu dần hiểu và nắm được nội dung các công việc, tức là lúc các bạn hiểu được công việc làm mà không cần ai phải nhắc , phải thúc đẩy.

Đến đây, trách nhiệm của mình lớn dần hơn, bởi các bạn cần có thu nhập tốt hơn, rõ ràng hơn về đường đi phía trước, hiểu hơn về cuộc sống các bạn đang vướng những vấn đề gì.

Có bạn nói rằng, em làm có thu nhập, nhưng sao không thấy dư, cứ như vậy đến khi em có gia đình, có con cái, thì em phải làm sao, rõ ràng bạn có nghĩ, tức bạn có lo lắng và khả năng định hướng.

Có bạn nói, em thấy mình học hỏi còn chưa tốt, năng suất làm việc của em chưa hiệu quả. Mình mới hỏi em cảm nhận vậy, hay người khác đánh giá, hay có con số thống kê rõ ràng...

Rất nhiều trắc trở  các bạn, mà bạn thiếu đi một người anh dẫn đường, một người đi trước cho bạn thấy được mình phải làm gì.

Những buổi làm việc thế này, thường mình chỉ làm việc cùng quản lý, hôm nay tiếp tục trò chuyện cùng các bạn đã làm việc với mình trên 1 năm. Cũng dễ dàng nhận ra rằng, thường là các bạn thiếu đi kỷ luật  cho bản thân mình , thiếu mất đi hôm nay mình đi làm là vì sao, chỉ là làm để có công ăn việc làm, chứ chẳng phải làm vì định hướng tương lai.

khi xưa, lúc đi học rồi ra trường, mất khoảng thời gian dài, mồ hôi và tiền bạc, mình mới xác định được hướng đi, trong suốt quá trình làm, chẳng thể thiếu những người thầy, những người mà họ đã trải qua và thành công, Chính họ mới là người dẫn đường để ta ít đi sai  lầm.

Và hôm nay, mình dành một phần sức để chia sẻ cùng các bạn, chia sẻ để các bạn vững vàng trên con đường mình chọn.


Chia sẻ với bạn bè

Bình luận: